Features

PARALLAX: Iba’t ibang pagtingin at pananaw sa org recognition policies

NI PAUL CARSON

Nasubukan mo na bang ipikit at idilat ang isa sa mga mata mo habang nakatingin sa isang poste o daliri? Napansin mo na siguro ang kaibahan ng lunan ng isang bagay na nasa iyong pokus habang pinapalit-palit mo ang dilat mong mata.

Ito ang parallax; isang pagkakaiba sa lugar ng isang bagay na tinitignan sa dalawang magkaibang pananaw, na ating ilalagay sa perspektiba ng napakamatunog na bagong mga org recognition policies.

Una: dilat na dalawang mata
Kamakailan lamang ay naglabas ang Office of Student Affairs sa pamamagitan ng Student Organizations and Activities Division (OSA-SOAD) ng isang burador ng bagong mga polisiya sa pagpapakilala ng mga samahan ng mga estudyante sa pamantasan.

Inilabas noong Leadership Training Seminar (LTS) noong Hunyo, naglaman ang burador na ito ng mga panibagong mga kondisyon upang maging recognized ang isang samahan – kasama na rito ang pinakakontrobersyal na point system para sa mga ginaganap na mga pagdiriwang o gawain ng mga organisasyon. Kasama na rin dito ang ilan sa mga aniya’y pagsasatupad ng RA 8049 o ang Anti-Hazing Law, tulad ng pagpapaigsi sa tatlong araw ng mga proseso upang maging kasapi sa isang organisasyon. Dagdag pa nito ang pagpapalagay ng iba’t ibang mga financial reports at pahintulot upang mairaos ang mga gagawing mga pagdiriwang ng mga ito.

Sinalubong ang bagong mga patakaran ng sari-saring batikos, lalo na sa dahilang isasakatuparan na ito kaagad nang walang mariing pagplano at konsultasyon kasama ang mga mag-aaral na maapektuhan ng mga polisiyang ito. Lumakas ang kritisismo ng mga mag-aaral sa mga bagong-hain na polisiyang ito sapagkat hindi pa ito pinapayagan ng Board of Regents (BOR) ng UP, ang pinakamataas na komiteng mapagpasya, o kahit ng administrasyon ng UPLB o ng OSA.

Ngunit, ano nga ba ang mga salik na nagdala nito sa sangkaestudantehan ng pamantasan?

Pagbabalik-tanaw: animas ng kasaysayan
Nagsimula ang lahat ng ito noong 2005 nang maglabas ang OSA ng isang dokumentong naglalayon na magtatag ng isang recognition processsa pamamagitan ng SOAD. Sinusugan nito ang isa sa mga unang patakaran para sa mga samahan: ang Revised Rules and Regulations Regarding Organizations, Fraternities and Sororities na inaprubahan ng BOR noong ika-24 ng Oktubre, 1995, na nagbigay ng mahigpit na parusa sa sinumang magsisimula ng away o pagrekluta ng mga freshman sa isang samahan, na halaw sa RA 8049.

Inilatag dito ang mga nasasabing pribelehiyo ng mga organisasyon o kapatirang papasok sa isang recognition process.Sa pag-recognize, bibiyayaan ang organisasyon ng isang tambayan at pahintulutang gumamit ng mga silid at kagamitan sa pamantasan, at gamitin ang pangalan ng ‘UP’ o ‘UPLB’ na idikit sa pangalan ng kanilang organisasyon.Kaugnay ng mga ito ang mga kinakailangang financial statements at activity proposals sa bawat idaraos ng organisasyon, ang pwersahang pagdalo sa Leadership Training Seminar o LTS at ang mga atas sa paggamit ng Student Union Building.

Pagsapit ng AY 2007-2008, nagbadya ang mga tambayan phase-out o resizing sa ilalim ni Chancellor Wilfredo David, kahit na sila’y recognized na mga organisasyon, kung hindi ay pinagbabantaan na hindi kikilalanin. Kabilang na dito ang mga samahang may tambayan sa mga gusali ng College of Arts and Sciences, lalo na ang gusali ng Institute of Biological Sciences (IBS), kung saan pinalipat sa isang sulok ng Student Union Building dahil umano sa paninikip ng mga daanan sa mga gusali, at ingay magiging sanhi ng mga sakuna sa loob ng pamantasan, at ang “landscaping” sa loob ng gusaling nabanggit.

Maraming kumontra sa patakarang ito dahil hindi ito kinonsulta at ipinakalat sa malawak na hanay ng mga mag-aaral. Noong 2007 ay naglunsad ng mga simbolikong paglilipat ng tambayan sa Humanities steps at paglalatag ng mga banig sa lugar na dating pinaglalagyan ng mga tambayan na pinaalis sa gusali ng IBS. Inilabas din sa panahong ito ang “Anti-Hazing Law of OSA-SOAD” kung saan kinailangang lihim ang reporting process sa isang organisasyon, at ipinagbabawal ang “public humiliation of new recruits.”

Pagdating naman ng sumunod na taon, sandaling pinatigil ang pag-recognize sa mga varsitarian at religious organizations sa panahon ni OSA Director Severino Cuevas dahil “discriminatory” raw ang mga ito; ganoon din ang sinapit ng mga bagong-tatag na mga fraternities at sororities dahil naman sa pagkakaroon umano nito ng gender bias, na kinontra ng mga mag-aaral. Isa ring dahilan ay ang paglabag ‘di umano sa Chapter 72, Article 444 ng 1984 UP System Code, na nagsasabing “organizations that are sectoral, regional or provincial in nature shall not be allowed in the UP System.” Ito ay ibinasura na ng BOR noong ika-29 ng Setyembre, 2008.

Noong ika-9 ng Pebrero, 2009, inilabas naman ang OSA Memorandum No. 1 sa loob ng noo’y bagong OSA Director Lt. Col. Vivian Gonzales, na nanghihingi sa mga organisasyon ng mga activity permit at mga sumususog na dokumento bago magdaos ng pagdiriwang ang isang organisasyon. Maraming mga estudyante at organisasyon ang mariing tumutol sa memo na ito dahil sa kawalan ng konsultasyon bago isabatas ang nabanggit na patakaran.

Noong ikalawang semestre ng 2012-2013, naghain ng isang memorandum ang pamunuan ng UPLB na kinakailangang 80% ng mga kasapi ng isang samahan ang mayroong good standing upang makilala sa OSA-SOAD at makamit ang mga probelehiyo na hinahain nito, na dumagdag sa minimum na bilang ng mga miyembro (15) na kailangan upang ma-recognize.

Sa nakalipas na mga taon, isa ang isyung ito sa mga pinakapinaguusapan sa pamantasan dahil sa mga banta umano sa karapatan ng mga estudyante na mag-organisa at magpaunlad ng kabuuang pagkatao nito.

Pangalawa: Pikit sa kanang mata
Mahigpit na ipinahayag ng Anakbayan-UPLB, isang organisasyong pangmasa na “hindi kailanmang magpapa-recognize sa OSA-SOAD,” ang mariing pagtutol nito ukol sa mga bagong rekisitos sa pagpapakilala ng mga organisasyon.

Ayon sa kanila, mapanghati ang epekto ng mga polisiyang ito sa mga mag-aaral, dahil sa pagkakaroon ng pagtatangi sa recognized at unrecognized orgs at sa mayroon at walang kinasasapiang samahan. “Naipit na ang mga organisasyong dating malaya sa sariling desisyon at inisyatiba na sumunod sa bawat kahol ng OSA at ng SOAD,” ani nila.

Sinabi ni Diego Torres, tagapagsalita ng Anakbayan-UPLB, na magiging simula ito ng iba pang mga patakarang maniniil pa sa mga estudyante.

“Sa pag-isyu ng mga patakarang ito, hindi na siguro malalayo ang panahon na sobrang hirap na ang pagkakaroon ng isang organisasyon sa UPLB at sa mga napakarahas na pagtrato sa mga mamamayan noong Batas Militar,” sabi ni Torres.

Sinabi naman ng Buklod-UPLB, isang political organization, na ang layon ng sinusunod ng OSA-SOAD na RA 8049 ay “(to) avoid suffering, injury or death of an applicant” at “strengthen organization (sic) by making its officers accountable”. Sinabi rin nilang ito ay paglabag sa karapatang magtipon ng mga mamamayan.

Ihinalintulad ng Buklod ang pagsali sa isang samahan bilang pag-apply sa isang kumpanya, at ang initiation rites bilang ang pormal na pagtanggap nito sa isang trabaho. Hinain nilang solusyon ang pag-delineate umano ng “law-mandated 3-day process vis-à-vis the assessment process of an organization” sa paglagay ng isang “trainee status”.

Sinabi ng Movement of Students for Progressive Leadership in UP (Move UP), isa ring political organization, na isang importanteng aspeto ng buhay UP ang isang organisasyon, at itinatag upang maglingkod sa pamantasan, mga estudyante at mamamayan.

Sa isang pahayag, ninais ng Move UP na i-suspend ang implementation ng mga patakaran ng org recognition at freshman recruitment hanggang “proper due process is observed,” at hanggang dinaan sa konsultasyon ng mga estudyante.

Inilahad naman ng partido-alyansang Samahan ng Kabataan Para sa Bayan (SAKBAYAN) ang pagtutol nito sa mga umano’y represibong mga polisiya na ipinagpapatuloy ng OSA-SOAD.

Ipinahayag ng SAKBAYAN na hindi kapantay ng academic excellence ang organizational excellence nito, bilang tugon sa sinasabi ng OSA-SOAD na ito ay upang maiwasan ang pagiging mediocre at mapatunayan ang pagiging mahusay ng isang organisasyon.

PInabulaanan din nito ang pagsasabatas ng three-day application process at point system na nakasaad sa burador ng mga patakarang ito ng OSA-SOAD. Ayon sa kanila, ito ay nakasasama pareho sa aplikante at sa organisasyon sa pagtapak ng dinamismo ng kanilang mga proseso, at insulto sa kanilang mga tradisyon at prinsipyo. Sinabi rin nilang hindi nakapagpakita ng isang kopya ng Implementing Rules and Regulations ang OSA-SOAD ng RA 8049, isang dokumentong nagsasatupad ng batas na ito. Dagdag pa nito, wala rin daw na basehan ang mga patakaran sa mga varsitarian organizations, laluna’t ito ay ibinasura ng BOR.

“Ang patuloy na burukrasya at pagbabawal sa mga organisasyon, fraternities at sororities ng SOAD-OSA ay nagpapakita ng represibong karakter ng pamunuan ng UP, sa kabila ng mga kampanya para sa isang abot-kaya at kalidad na edukasyon at pagwaksi sa paniniil sa kampus,” ani SAKBAYAN sa isang pahayag.

Pangatlo: Pikit sa kaliwang mata
PInabulaanan ng OSA-SOAD ang mga pagprotestang ito bilang pagsunod lamang sa mga ibinaba sa kanilang mga patakaran at batas, katulad ng RA 8049.

Noong naganap na dayalogo kasama ang mga estudyante noong ika-30 ng Hunyo, nilinaw ng OSA-SOAD na ito ay para sa kapakanan ng mga estudyante at layon lamang silang protektahan nito – sa kabila ng mariing pagtutol ng mga mag-aaral.

Ayon kay Miguel Abriol-Santos, Information Technology and Communications Officer ng SOAD, na dumaan ang mga pinakita nilang patakaran sa isang napakamasinsin na proseso na dumaan ng ilang buwan, kasama ang iba’t ibang mga organisasyon. Sa pamamagitan umano ng mga focus group discussions (FGDs) at pagkalap ng mga komento sa Internet, napapatunayan ang partisipasyon ng mga organisasyon. Ngunit winika naman ng isang estudyante na hindi ganoong ka-epektibo ang random sampling na ginamit sa mga FGDs sa pagtukoy ng tindig ng mga samahan, lalo na’t iba’t iba ang tradisyon, prinsipyo at patakaran ng mga organisasyong ito.

Mariin ding pinabulaanan ng mga mag-aaral ang patuloy na pagbabawal sa pagrekluta sa mga freshmen upang maging kasapi ng organisasyon, kahit nakasaad sa RA 8049 na ang mga fraternities at sororities lamang ang ipinagbabawal. Ayon kay OSA Director Leticia Afuang, ang mga freshmen ay highly discouraged na lumahok sa mga organisasyon kaya ito ipinagbabawal. Sinabi rin niyana maramina siyang nakalap na mga ulat at karanasan tungkol sa mga freshman na na-dismiss dahil sa pagsali umano ng organisasyon, o mga balita ng “pamamahiya” sa kanila sa panahong sila ay aplikante. Ang pagbabawal din sa kanila na paglahok sa organisasyon, ani Afuang, ay isang paraan upang maprotektahan sila at bigyan ng panahong mag-ayos at mag-adjust sa kanilang unang taon sa pamantasan.

Pagmulat muli: Ano nga ba ang tunay?
Walang nakalagay na kahit anumang patakaran laban sa pagsali ng mga freshman sa mga organisasyon.

Sa isang online statement, sinabi ni Ivan Aguilar, BS Mathematics and Science Teaching ’13 at chairperson ng UPLB University Freshman Council, na hindi dapat hinahadlangan ang karapatang pumili at sumali sa isang samahan ng “pagmamalasakit ng pamunuan sa (sic) UPLB.” Kahit hindi pa raw handa si Aguilar sa pagsali sa isang organisasyon, sinasabi niyang nararapat lamang bigyan ang mga freshman na ituring tulad ng iba pang estudyante sa UP.

Isa rin si Cesar Angelo Aurigue, BS Biology ’13, na nagnanais na sumali sa isang organisasyon, bilang “orgmates ang maituturing mong pamilya sa LB habang malayo ka sa totoo mong pamilya.”

“Ang nonsense po ng rule na ‘yun (pagbawal sa freshman na sumali sa isang organisasyon). Nakalagay sa existing rules and regulations na highly discouraged lang na sumali ng orgs ang freshies. Right pa rin naming mga freshmen ang mag-organize,” sabi ni Aurigue.

Sinabi naman ni Yazzee Mago, BS Applied Mathematics ’13, na nais niyang matutong magbalanse ng mga gawain at i-enjoy an kanyang pamamalagi sa UPLB. Nagtataka rin siya kung bakit sa UPLB lang mayroong pagbabawal sa freshman na sumali sa mga organisasyon. “Hindi naman ganito sa ibang UP, eh,” sambit ni Mago.

Pagkilos
Sino nga ba ang mapagpasya? Ang mga iilang “mapagkalinga” o ang sariling naghahanap ng kasagutan sa kanyang mga agam-agam? Ang karapatan ba o ang kabig ng emosyon?

Mula sa mga manggagawa at mga magsasaka, hanggang maging sa mga mag-aaral, isang napakahalagang karapatan ang mag-organisa. Hindi dapat maging hawla ang isang pamantasang dapat ay nagpalalaya ng mga kaisipan at nagpauunlad ng kaalaman; at lalong hindi dapat ginagawang mga bata at walang-muwang ang mga mamamayang nakapagpapasya.

Naipikit at naidilat na nating muli ang ating mga mata at natiyak ang tunay na lokasyon ng pag-apekto ng mga bagong patakarang ito hindi lamang sa ating mga paggalaw sa pamantasan, kundi sa ating mga demokratikong karapatan.

Ikaw ang magpapasya. [P]

UPLB Perspective is the official student publication of the University of the Philippines Los Baños, established in 1973. It is the first campus publication established under Martial Law in the Philippines.

0 comments on “PARALLAX: Iba’t ibang pagtingin at pananaw sa org recognition policies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: