News

TEASER: #UPLBElections2014 The USC Electoral Debate

Abangan sa Pebrero 17, 4:00pm, sa Carabao Park ang #UPLBElections2014: The Electoral Debate, kung saan magtatagisan ang mga standard bearers ng mga partido ngayong halalan sa University Student Council.

Ang USC Miting de Avance naman ay gaganapin sa Pebrero 18, 7:00pm, sa Student Union Amphitheater.

Antabayanan din ang pagharap ng mga kumakandidatong standard bearer at konsehal sa patnugutan ng Perspective sa YouTube channel ng [P].

0 comments on “TEASER: #UPLBElections2014 The USC Electoral Debate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: