Opinion

Tayo ang Konseho

Mga salita ni Juan Raphael Evangelista

Napakatingkad ng kasaysayan ng mga estudyante sa patuloy na paglaban sa tiraniya at pagpapalaya sa sambayanan. Mula noong muling itinatag ang konseho ng mag-aaral noong 1978 sa unibersidad matapos ang Martial Law, pinatunayan ng komunidad ng UPLB ang malawak at nagkakaisang hanay upang makibaka.

Marami nang napagtagumpayan ang kilusang kabataan at estudyante sa pagpapatuloy nito. Tampok ang iba’t ibang isyu katulad ng pagtaas ng bayad sa dormitoryo, ang paglaban sa Student Union bilang malayang espasyo na nagsisilbing bulwagan ng mga estudyante, ang papigil sa Large Lecture Class Policy, ang pagtanggal ng Freshman Recruitment Ban sa probisyon ng mga freshmen ng unibersidad, at ang patuloy na panawagan na ibasura ang SAIS. Ang lahat ng ito ay patunay na hindi mamamatay ang diwa ng kilusang estudyante dahil sa sama-samang pagkilos. 

Ngayon, pipili muli ang unibersidad ng mga susunod na lider-estudyante na bahagi mula sa malawak na hanay natin para isulong ang isang makabayan, makamasa, at siyentipikong edukasyon

Ngayon pa lamang ay isang tagumpay na sa unibersidad na makapaglungsad ng campus elections sa kabila ng remote learning set-up, pandemya, at sunod-sunod na sakuna. Sa patuloy na paglala ng pampulitikang klima sa ilalim ng administrasyong Duterte, sa pagtugon nito sa krisis dala ng pandemya, at sa paglaganap ng pasistang estado, kinakailangan ng mga susunod na lider-estudyante na tutulong sa pagpapakilos ng sangkaestudyantehan at ng sambayanan. Sa makaisang panig na pagkilala sa UP-DND Accord hanggang sa pagkakapasa ng Anti Terrorism Law, hindi hiwalay ang dinaranas ng unibersidad sa dinaranas ng lipunang kinabibilangan niya, kaya marapat lamang na ang mga iniluklok na mga lider-estudyante ay nauunawaan at handa ipaglaban ang mga ito.

Tunay na malaki ang papel ng mga lider-estudyante na iluluklok sa konseho ngunit kasing bigat din nito ang ating responsibilidad sapagkat tayo ang bumubuo ng konseho ng mag-aaral. Kinakailangan na may mga representante tayo sa loob ng institusyon upang hindi maapakan at maisantabi ang ating karapatan at interes. Ang tagumpay ng programa at kampanya na inilunsad ng konseho ay nasa kamay nating lahat na estudyante sapagkat hindi ito mapagtatagumpayan ng iilan bagkus mula sa buong lakas natin. 

Higit na malaki ang ating responsibilidad na bumoto, magpabato, makilahok, at lumubog sa mas malawak na pagkilos. Mabigat ang hamon sa atin bilang mga Iskolar ng Bayan, dahil mabigat din ang ating pinanghahawakang prinsipyo: gawin ang Unibersidad bilang tunay na pamantasan ng bayan na nagsisilbi sa interes ng sambayanan.

Marami na tayong nasimulan ngunit mas marami pa tayong mapagtatagumpayan. Magkikita-kita pa tayo sa lansangan sapagkat tayo ang bumubuo ng konseho ay papatalsikin pang diktador at pasista! [P]

Litrato kuha ni Kristine Paula Bautista


The UPLB Perspective is accepting opinion articles that touch on relevant issues concerning news, politics, culture, and personal experiences. Send your articles or queries to opinion.uplbperspective@gmail.com

0 comments on “Tayo ang Konseho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: