Features

Buhay freshie: Samu’t saring karanasan sa unang taon sa unibersidad

Mga salita ni Laeh Garcia

Sinong mag-aakala na ang pagka-unsiyami ng pisikal na mga pang-akademikong klase ay magtatagal pa ng higit sa isang taon? Nagsara ang mga pasyalan at pampublikong transportasyon; natigil ang dating pag-inog ng buhay ng bawat Pilipino. 

Bitbit ng mga pangyayaring ito ay ang pagsasara ng mga paaralan at institusyon, naputol ang semestre at hanggang ngayon ay hindi pa muli nalalanghap ng mga mag-aaral ang samyo ng hanging dating humagkan sa kanila.

Nakapanayam ng Perspective ang ilang mga mag-aaral mula sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños (UPLB) o mas kilala bilang “Elbi” na nanggagaling sa iba’t ibang kolehiyo. Upang direktang mapagkumpara ang naging buhay freshie ng mga nakaranas ng face-to-face na klase sa mga mag-aaral na remote learning na lamang ang naabutan, ang ilan sa aming nainterbyu ay mula sa Batch 2020 at ang iba nama’y sa Batch 2018. Pinahayag nila ang kanilang mga hinaing, payo, at higit sa lahat, karanasan ukol sa mga dinanas nila sa face-to-face hanggang sa transisyon sa online na pag-aaral. 

Ano nga ba ang pagkakaiba sa mga naging karanasan ng mga mag-aaral bilang freshman sa ilalim ng pisikal at online na pagkatuto?

Luntiang paraiso

Iba ang ritmo ng araw-araw na pamumuhay sa loob ng unibersidad kumpara sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon sa panayam kina Lars Lerry “Eris” Panganiban, isang incoming senior sa kursong BS Agricultural and Biosystems Engineering, at Bettina Quilapio, mula naman sa kursong BS Chemistry, naglatag sila ng kani-kanilang mga karanasan noong sila pa ay nakatira sa puso ng kampus. 

I usually go to Freedom Park and just chill there,” [Lagi akong pumupunta sa Freedom Park para tumambay], aniya ni Bettina. Madalas din silang mag hang out ng kanyang mga orgmates sa mga sikat na tambayan sa Elbi at paborito niya namang kapehan ang Elbi Commons. 

Para kay Eris naman, bagama’t aminadong hindi siya lumalabas parati, lagi siyang tumatambay sa CEAT lounge, nakihahalubilo sa mga orgmates niya. Pagkatapos nama’y inuman sa Square, kasama na din ang mga batch dinner, karaoke at iba pa. Dagdag pa rito, upang makahinga mula sa sandamakmak na requirements, nakagawian niya ang pagkain ng Bachilog at Belgian Waffles na kanyang paborito sa Vega Arcade.

Parehas na naging lugar ng bangungot at paraiso para sa kanila ang Elbi pagkat dito sila nagbubuklat ng mga nakatiklop na markadong blue book mula sa mga propesor, hanggang sa walang humpay na kaligayahan mula sa mga kaibigang kaya silang damayan. Naging makulay ang mga di malilimutang alaala nina Eris at Bettina sa kanilang unang taon sa loob ng unibersidad. 

Sa kabilang dako naman, nakapanayam ng Perspective ang punto-de-bista ng mga freshmen sa kanilang unang taon sa unibersidad.

During the first year of my UPLB journey, it started out full of disappointments and uncertainties, given the unconventional learning setup,” [Nagsimula ang aking unang taon sa UPLB nang puno ng dismaya’t mga pangyayaring hindi inaasahan, dulot na rin ng setup na hindi natin nakaugalian], ito ang sinambit ni Arly* mula sa kursong BS Agribusiness Management and Entrepreneurship. Naging parehas din ang saloobin nina Jake Senosa, na kumukuha ng kursong BS Chemistry, at ni MJ Migs na mula naman sa BS Civil Engineering.

Diskumpyado sila ukol sa kanilang unang taon sa unibersidad sa ilalim ng remote learning pagkat nais nilang maranasan ang buhay sa loob ng Elbi. 

Ayon pa nga kay Jake, na-miss niya raw ang pagkakaroon ng mga karanasan tulad ng mga kwentong pagkawala sa kampus sa unang araw ng pasukan, mga libreng hapunan na isinasagawa tuwing org recruitment, oryentasyon sa mga orgs, etc. Ganito rin ang naging hinaing ni Migs at hindi rin niya naranasang makabuo ng mga bagong pagkakaibigan, makakain sa mga fast food chains, at ang pinakamahalaga raw sa lahat, ang pressure o ang kaba na nararamdaman tuwing papasok sa loob ng isang silid-aralan. 

Mga balakid ng online learning

Pahirapan naman sa transisyon ang mga nakaranas ng face-to-face na klase tungong remote learning. Bunsod ng paghihigpit sa paggaod ng pisikal na klase, inilunsad ang bagong paradigm shift sa pagkatuto o mas kilala bilang remote learning, online learning, at modular learning; ito’y alinsunod sa CHED Memorandum Order No. 4 series of 2020

Remote learning is suffocating. Maybe because my social life was lessened, and I was not able to go outside my house. In terms of academics, it’s really exhausting because way back then, my house only serves as my ‘pahingahan’ kumbaga every week or two kasi akong umuuwi sa bahay from Los Baños. Totally pahinga lang talaga unlike now na remote learning, my room became the four corners of the classroom so mas nakakapagod siyang isipin because wala akong ibang matakbuhan kapag gusto kong mag-break from acads or what given na less pa yung interaction ko with people,” [Nakakasakal ang remote learning. Ito ay marahil nabawasan ang interaksyon ko sa aking mga kaibigan at nakakulong lamang ako sa aming bahay. Sa antas naman ng akademiko, sobrang napagod ako dahil dati, ang bahay namin ang tangi kong ‘pahingahan,’ dahil tuwing linggo o ikalawang linggo lang ako umuuwi sa bahay mula Los Baños. Talagang pahinga lang ang ginagawa ko sa mga oras na iyon, hindi tulad ngayong remote learning, naging silid-aralan ko ang aking kwarto, kaya mas nakakapagod siyang isipin kasi wala akong matakbuhan kapag gusto kong magpahinga mula sa mga akademikong gawain, bilang na rin na nabawasan pa ang interaksyon ko sa mga tao], sabi ni Eris. Naging napakalaking hamon sa kanya ang paghahanda sa sarili sa antas ng pisikal, mental, at emosyonal na kalagayan, sapagkat hindi pa niya batid noon ang mga parameter sa loob ng online setup. Aminado siyang hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakapaga-adjust sa remote learning

Naging malaking dagok naman kay Bettina ang maglapat ng konsentrasyon sa kanyang pagsusunog-kilay, sapagkat napakaraming sagwil ang nakapipigil sa maayos na daloy nito. Itinuring niya bilang pinakamalaking adjustment ang pagkakaroon ng mga modyul na kung saan mas marami pang nagagastang oras upang matutunan ang mga ito kumpara sa pisikal na set up. Malaya raw kasi siyang nakapagtatanong sa mga propesor tungkol sa mga hindi maintindihang aralin. 

Naging mahirap din ng sitwasyon nilang dalawa sapagkat ang kanilang mga kurso’y mayroong napakaraming laboratory classes.

Last semester I took lab classes and ako mismo nasasayangan ako for the experience na dapat mas feel namin yung subject since may field works siya and laboratory experiments sana,” [Noong nakaraang semestre, kumuha ako ng lab classes at ako mismo ang nasayangan sa karanasan na dapat sana’y nakuha mula sa asignatura na iyon dahil mayroon itong field works at mga eksperimento sa laboratoryo], aniya ni Eris na may halong pagkabalisa at pagkahinayang sa mga laboratory classes na napako dahil sa remote learning. 

Ayon naman sa pahayag ng freshman na si Arly*, “It has been a challenge to force myself to join synchronous classes because even if attending such was made optional, I also don’t want the efforts done by my professors to go unnoticed.” [Naging pagsubok ang pagpilit ko sa sarili ko na makilahok sa mga synchronous na klase dahil kahit na ang pagdalo ay opsyonal, ayokong masayang ang pagsisikap ng aking mga propesor]. Dagdag pa niya, paiba-iba rin daw ang lakas ng internet niya na nagdudulot ng pagkaantala sa pagkatuto at pagkaudlot ng maayos na daloy ng mga sesyon na nabanggit. 

Naging napakabigat na pasanin kina Jake at Migs ang napakaraming inilalatag na requirements ng iba’t ibang asignatura, ito ay bukod pa sa pagsama sa mga synchronous na klase. Sa halip na makapagpahinga ay dire-diretsong pagbabanat ng utak ang ginagawa nila upang makahabol sa mga araling dapat na matutunan sa araw na iyon, ito ay pagkat nakadetermina na kung anong mga aralin ang dapat na nilang alam base sa iskedyul na inilabas noong unang araw pa lamang ng klase. 

Base sa pag-aaral ni Serhan (2020) ukol sa transisyon mula sa tradisyunal na face-to-face learning tungo sa remote learning, ipinakikita ang negatibong pananaw ng mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto, pati na sa motibasyon nila ukol dito. Ayon sa mga nakilahok sa riserts na ito, nagkaroon ang mga mag-aaral ng sandamakmak na problema sa loob ng tahanan na nakakaapekto sa kanilang konsentrasyon; ito’y sinasabing mga baryante na higit pa sa saklaw ng pang-akademikong problema. (Basahin: Barriers to Online Learning in the Time of COVID-19: A National Survey of Medical Students in the Philippines

Pagtakas sa realidad

Nang tanungin naman ng Perspective kung ano-ano ang mga ginagawang paraan nila upang maibsan ang stress, inirekomenda ni Jake na magkaroon ng mga breaks sa tuwing napapagod na at hindi na makayanan ang mga akademikong gawain. 

I make sure that I get to rest from time to time because I’m trying to avoid the feeling of burnout, as advised by uppers.” [Sinisigurado ko na nakapagpapahinga ako dahil iniiwasan kong ma-burnout, bilang payo na rin ng aking mga uppers], sabi ni Arly*. Sa pamamagitan naman ng paglalaro, naiibsan ni Migs ang presyur sa mga requirements na ginagawa. 

Ang mga gawaing ito ay iba sa mga tipikal na gawain ng mga incoming seniors na sina Bettina at Eris noong nasa Elbi pa. Tuwing napupuno na raw si Bettina, pumupunta lamang siya sa Freedom Park upang makapag-relax at makakain kasama ang kanyang mga kaibigan. 

I was able to manage the stress before kasi there are people who share the same sentiments with me, kumbaga kasabay ko sila mag-breakdown tapos kasama ko mag-stress eating and the likes.” [Napamahalaan ko ang mga stress ko rati kasi mayroon akong mga kaparehas na sentimyento, kumbaga kasabay ko sila mag-breakdown tapos kasama ko mag-stress eating at iba pa], pahayag ni Eris. 

Naging sandigan at takbuhan nina Bettina at Eris ang kanilang mga kaibigan tuwing nakararanas sila ng lumbay at balisa dulot ng presyur pang-akademiko. Ngunit nag-iba ang mga ito nang nalipat na sa online learning. Ang ginagawa na lamang ni Bettina ay mag-binge watch ng kanyang mga paboritong palabas sa Netflix. Naging mahirap naman kay Eris ang paghanap ng kanyang coping mechanism bunsod ng tambak na deadlines. Naging malaki ang pagkakaiba sa kung paano niya mapagaan at mapaginhawa ang kanyang nadarama noong may pisikal na klase pa kumpara sa remote learning na wala siyang malapitan sa kanilang tahanan kung hindi ang kanya lamang sarili.

Pagbuo ng mga pagkakaibigan

I got new friends during this remote learning but not as much friends compared to a F2F setup (in high school). It is hard to communicate with peers since the attitude of other people can not easily be sensed in chat,” [Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan ngayong remote learning, ngunit hindi ganoon karami kumpara noong F2F setup pa (noong hayskul). Naging mahirap makipagkomunika sa ibang mga tao dahil mahirap tantsahin ang ugali nila sa pakikipag-usap sa chat], wika ni Migs. 

Naging mahirap ang pagbuo ng mga pagkakaibigan sa kasalukuyan sapagkat hindi lahat ay mayroong maayos na internet connection. Mayroon ding ibang mga mag-aaral na walang sariling device upang makipagkomunika nang walang humpay sa mga kaibigan. 

Pinaburan naman ni Jake ang pahayag na ito ni Migs, sapagkat siya rin mismo ay nakaranas ng hirap na makipagkaibigan sa ilalim ng remote learning. Aniya, “I have made friends during online setup but it’s not easy because we are focused on our own academics, lessening the time of our interaction.” Naging hadlang para sa kanya ang samu’t saring pang-akademikong gawain upang magkaroon ng tsansa na makipaghalubilo sa kanyang mga kakurso, kapwa freshman, at iba pa. 

Naging masidhi ang epekto ng remote learning sa mental health ng mga nakapanayam na mga mag-aaral sa Elbi, magpasa aling kolehiyo man sila nagmula. Naging mas kabado at balisa si Bettina sa mga bagay na hindi naman niya binibigyang-pansin dati, o mga bagay na hindi naman talaga bumabagabag sa kanya. 

“Sobrang compromised ng mental health ko ngayon na I always feel guilty kapag naiisip kong unahin yung mental health ko kasi mako-compromise naman yung academics ko which [is] I cannot also afford to fail gawa nga ng scholarship.” [Nakompromiso ang aking kalusugang mental na lagi na akong nakokonsensya sa tuwing naiisip kong unahin ito, kasi makukompromiso ang akademiks ko, na hindi ko naman kayang ibagsak gawa nga ng aking scholarship]. Ito naman ang pahayag ni Eris sa naging epekto sa kanyang mental health ng remote learning

Sambit naman ni Arly*, “There is still the feeling of anxiety and hopelessness during my first year in UPLB. It has been difficult to follow through with everything that has happened, but life has to go on.” [Mayroon pa rin iyong pakiramdam ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa sa aking unang taon sa UPLB. Naging mahirap para makasunod sa mga pangyayari, ngunit kailangan pa ring magpatuloy ang buhay]. 

Ayon sa pananaliksik nina Barrot et. al (2021), ang teaching at learning quality ng parehas na guro at mga mag-aaral, at ang mental health ang pinaka naaapektuhan sa online learning. Tumaas ang anxiety levels ng mga estudyante hindi lamang dahil sa banta ng COVID-19, kundi pati na rin sa pag-aaral ng mga iba-ibang edukasyonal na platforms, mga teknikal na isyu tulad ng mabagal na koneksyon at kakulangan ng mga debays na maaaring gamitin. Ngunit higit sa lahat, ang mga pinansiyal na pangangailangan. 

#LigtasNaBalikEskwela

Bilang mga dating freshmen, nagbigay ang mga nakapanayam ng payo sa mga paparating na mga freshie sa unibersidad. Pinayo kaagad ni Bettina na, “Make friends and be on the lookout for different online events that can help relieve stress.” [Makipagkaibigan at laging maging bukas sa iba’t ibang mga kaganapang online na makatutulong upang mapawi ang stress]. 

For the freshmen, welcome to UP! I would like to say for both incoming freshmen and continuing freshmen na whenever you’re ready, you may go out of your comfort zone, don’t be afraid to explore new things and to expand your horizons – even virtually! Make friends, study buddies and find the best support system that will help you through this online setup because based on my experience I am surviving because of the support I have; and I believe that in giving and receiving support, we will get through this. Padayon!” [Para sa mga freshmen, maligayang pagdating sa UP! Nais kong sabihin sa mga paparating at mga magpapatuloy na freshmen na kung kayo ay handa na, maaari na kayong lumabas sa inyong comfort zone, huwag matakot dumiskubre ng mga bagong bagay at mapalawak pa ang iyong saklaw – kahit ito pa ay sa birtuwal na kaligiran! Makipagkaibigan at humanap ng support system na makatutulong sa iyo sa online setup, pagkat base sa aking karanasan, nandito ako dahil sa suportang aking natatanggap; at naniniwala ako na sa pagbibigay at pagtanggap ng suporta, makararaos din tayo rito. Padayon!] sabi naman ni Eris. 

Ginawang biro naman ng ilan sa mga freshmen na nakapanayam na sila pa rin ay freshmen hangga’t hindi pa sila nakatatapak sa unibersidad.

Sinambit ni Jake na importante ang makipagkaibigan; na dapat ay huwag matakot na makipag usap sa iba. 

Winika naman ni Migs na maghanda ng maraming tasa ng kape at mga pagkain sa tabi tuwing online class, dahil nakababagot daw ang mga klase kung wala ang mga ito. 

Napagkaitan ng pagkakataon sina Jake, Arly*, at Migs na maranasan ang mga masayang alaalang nagawa nina Bettina at Eris sa Elbi noong sila ay freshman pa. Kaya hanggang ngayon, inuudyok pa rin ng mga mag-aaral hindi lamang ng Elbi, kung hindi pati na rin ang mga mag-aaral sa iba’t ibang bahagi ng bansa ang panawagan na #LigtasNaBalikEskwela. Ito ay isang kilusang naglalayong bigyang-diin ang paghahanap ng mga pangmatagalang tugon para sa sektor ng edukasyon at upang paglaanan ng pansin ang mga hinaing ng mga mag-aaral at ng mga guro; gaya na lamang ng pagbibigay ng libre at ligtas na bakuna sa mga estudyante, guro, at mga kawani. Ito’y upang masigurado ang unti-unting pagbalik ng face-to-face classes.

Sa kasalukuyan, hindi pa rin mabatid at mahinuha kung kailan nga ba matatapos ang pandemyang ito. Napakaraming araw na ang nalagas sa mga mag-aaral at unti-unti nang nawawala ang kahulugan at kariktan ng edukasyon. Dagdag pa rito, napakarami rin ang napagkakaitan ng kalidad na edukasyon sapagkat hindi kaya ng bawat pamilya na makasabay sa remote at distance learning. (Basahin: Distanced Learning: How Philippine socioeconomic realities increase the gap to education

Kailangang kundenahin ang kawalan ng aksyon ng mga kinauukulan ukol sa sektor ng edukasyon. Dahil kung hindi ito maaagapan, ang masisira ay ang kinabukasan ng milyon-milyong mga estudyanteng mag-aaral. 

Kung tutuusin, mahirap na naman ang makapasa sa mga pagsusulit at makapagpasa ng mga proyekto at requirements kahit noong may pisikal na klase pa. Ang pagkakaiba lamang ay hindi natin pasan ang bigat ng isang pandemyang lumala dahil sa kakulangan ng aksyon ng gobyerno. 

Kahimanawari’y maaaksyunan na at matugunan ang mga kasalukuyang dagok lalo na sektor ng kalusugan at edukasyon. Upang sa dulo’y muli nanamang mabanaag ang mga tawa’t ngiting, dating namutawi at nagningning sa loob ng Elbi Nating Mahal.

Sa mga kasalukuyan at panibagong iskolar, patuloy tayong tumindig at kalampagin ang pagbubukas ng ating mga pamantasan dahil kung hindi, tuluyang mawawalan ng pag-asa ang bayan buhat ng matinding paghihirap ng mga kawani, kaguruan, at sangkaestudyantehan. [P]

0 comments on “Buhay freshie: Samu’t saring karanasan sa unang taon sa unibersidad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: